Get Adobe Flash player

txe8

การเลือกประเภทของดินให้เหมาะสมกับสิ่งปลูกสร้าง

ดินที่นำมาใช้ในการถมมีหลายประเภท เช่น หน้าดิน ดินถมทั่วไป ดินดานหรือซีแล็ค ดินบ่อ ทรายถม ดินลูกรัง เป็นต้น ดังนั้นการเลือกวัสดุที่จะนำมาใช้ในการถม จำเป็นต้องคำนึงจากหลายปัจจัย

ประเภทของดิน

ดินลูกรัง ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่นั้นปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นเลย และ จะมีการสะสมความร้อน ทำให้เมื่อปลูกบ้านพักอาศัยจะรู้สึกร้อน แต่ ลักษณะดินเป็นหินแข็ง บดอัดได้ดี เหมาะแก่การทำถนน หรือ โกดัง

ดินถมทั่วไป เป็นดินที่ได้จากการขุดเพื่อก่อสร้างตัวอาคารสูงขนาดใหญ่ ทำให้ราคาถูก เนื่องจาก จะมีค่าจ้างขนย้ายดินออกช่วยในการนำไปถมดินที่ใหม่ ซี่งดินประเภทนี้จะมีเฉพาะในตัวเมือง เนื่องจากมีการก่อสร้าง อาคารสูง คอนโด อพาร์ทเมนท์ขนาดใหญ่

ดินบ่อ หรือ ดินเปียก เป็นดินชั้นไม่ลึกมากจากผิวดิน ลักษณะเนื้อละเอียด มีความชื้น เปลี่ยนรูปได้ง่าย เหมือนดินเหนึยว เมื่อแห้งมีความแข็ง ปลูกต้นไม้ได้ เมื่อขึ้นสู่ผิวดิน สามารถดูดซับสารในอากาศ และ ปรับสภาพเป็นหน้าดินได้ เหมาะสำหรับการปลูกบ้านทั่วไป ที่มีการถมทิ้งไว้นานก่อนการปลูกสร้าง ราคาขึ้นกับระยะทาง

ระยะเวลาในการก่อสร้าง 

การถมที่ดินทิ้งไว้ก่อนการปลูกสร้างนานๆ ประมาณ 1-2 ปีก่อนการปลูกสร้าง ย่อมทำให้สามารถเลือกวัสดุในการถมได้หลากหลายกว่า และ ราคาถูกกว่า ดังนั้นเพื่อประหยัดค่ารับเหมาถมดิน ควรมีการถมทิ้งไว้แต่เนิ่นๆ การถมที่ ที่มีการจำกัดเวลาในการก่อสร้างอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องเลือกวัสดุที่มีความแห้ง และ บดอัดได้

ราคาในการถม : ซึ่งจะขึ้นกับระยะทางจากแหล่งดิน และ ชนิดของดิน

หมายเหตุ : สำหรับท่านที่ต้องการปลูกสร้างบ้านทั่วไป ขอให้คำนึงชนิดของดินเพิ่อสิ่งปลูกสร้างเป็นสำคัญ ก่อนการปลูกต้นไม้ (เนื่องจาก ราคาการพัฒนาคุณภาพดินถูกกว่า ตัวอาคารมาก และ สามารถโยกย้ายดิน เพื่อนำมาปลูกต้นไม้ได้หลังตัวโครงสร้างเสร็จเรียบร้อย)

ประเภทของสิ่งปลูกสร้าง

บ้านทั่วไป : ดินถมทั่วไป ดินบ่อหรือดินเปียก ดินดาน

โรงงาน โกดัง : ดินดาน ดินลูกรัง หินคลุก

ถนน : ดินดาน ดินลูกรัง หินคลุก ทราย อิฐหัก

ปั๊มแก๊ส : ทราย

หมู่บ้าน : ดินดาน ดินบ่อ ดินลูกรัง

ปลูกต้นไม้ : หน้าดิน ดินบ่อ