Get Adobe Flash player

txe9

ฮวงจุ้ยที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

      ฮวงจุ้ย (Fengshui) เป็นศาสตร์วิชาจีน ทางด้านสถาปัตยกรรมวิศวกรรม หรือ ศาสตร์วิชาของที่พักอาศัย ให้เข้าและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นการสะสมเรียนรู้ มาแต่ดั้งเดิม ต่อๆ กันมาเป็นเวลาอันยาวนาน ตามความเชื่อ ซึ่งเจ้าของที่หลายๆ ท่าน คงต้องการที่อยู่ ที่สร้างความเจริญรุ่งเรือง ให้กับตนเอง และ ครอบครัว ให้ อบอุ่น และ มีความสุข ยิ่งๆ ขึ้นไป

ฮวง มาจากคำว่า ลม | จุ้ย มาจากคำว่า น้ำ

       โดยความเชื่อนี้ สามารถทำตาม หรือ มีวิธีแก้ปัญหาได้ (อาจารย์หลายๆท่าน ก็ยังคงเตรียมว่า “อย่าเชื่อจนมากเกินไปครับ ทำตามความเหมาะสม”) มาลองดูกันว่าควรมีอะไรบ้าง

พื้นที่รูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส

       พื้นที่สร้างบ้านที่มีรูปทรงสีเหลี่ยมจตุรัส หรือ สี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยไม่มีพื้นที่บ้างส่วน เว้า หรือ แหว่ง ไป ซี่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมสมบูรณ์ จะส่งผลให้เจ้าของบ้าน และ บุคคลที่อยู่ในบ้านมีความมั่งคั่งร่ำรวย บริวารดี ได้รับลาภยศและเกียรติยศ

awe1

ที่ดินที่มีความลึกมากกว่ากว้าง

       ที่ดินรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มี ความลึกเข้าไป มากกว่าความกว้างของส่วนที่ติดถนน เป็นที่ดินที่มี ฮวงจุ้ยดี จะส่งผลให้เจ้าของที่ดิน มีความมั่นคง อยู่เย็นเป็นสุข มีลูกหลานที่ดี รุ่งเรือง วาสนาบารมีดี

ที่ดิน “เต่าดำ” หรือมีถนน หรือ แม่น้ำหลังบ้าน

       ควรหลีกเลี่ยงที่ดิน ที่มี ถนน หรือ แม่น้ำ อยู่ติดกับหลังบ้าน ซึ่งมีการสิ่งที่เคลื่อนไหวเร็วอยู่หลังบ้าน เป็นที่ดินที่มี ฮวงจุ้ยไม่ค่อยดี จะส่งผลให้เจ้าของที่ดิน เรื่องความก้าวหน้าทางการงาน คนในบ้านจะเลื่อนลอยเคว้งคว้าง ไม่อยู่กับร่องกับลอย