Get Adobe Flash player

txe5

ตอบ : ในการถมที่ จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรหนักในการทำงาน การถมที่ก่อนสร้างบ้าน เครื่องจักรสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ การบดอัดได้สมบูรณ์กว่า รวมทั้งมีเวลาทิ้งให้ดินเซ็ทตัว ในช่วงเวลาที่มีการก่อสร้าง ประมาณ 6-8 เดือน ด้วย

การถมที่หลังจากการปลูกสร้างแล้ว การบดอัดดินจะทำได้ยาก รวมถึงมีความเสี่ยงที่เครื่องจักรอาจทำความเสียหายให้กับ ฐานราก หรือ สิ่งปลูกสร้างได้

หมายเหตุ : เจ้าของบ้านส่วนใหญ่ จะถมที่ทิ้งไว้ ก่อนการสร้าง รวมถึงวิศวกร ส่วนใหญ่ แนะนำให้มีการถมที่ ก่อนการปลูกสร้าง

ข้อคิด :

     - การปลูกสร้างบ้าน หนึ่ง หรือ สองชั้น จะเกิดดินที่ขุดจากการวางฐานราก ดินส่วนนี้ สามารถนำมาทดแทนดินในส่วนที่มีการทรุดตัวได้ เมื่อเกลี่ยลงพื้นที่ ส่วนใหญ่จะสูงขึ้นประมาณ 5-10 ซ.ม. (ขึ้นกับขนาดของพื้นที่, ขนาดของบ้าน รวมถึงแบบปลูกสร้าง)
     - การถมที่หลังการปลูกสร้าง ราคาในการถมจะสูงกว่า การถมก่อน (ในปริมาณดินเท่ากัน) เนื่องจากลักษณะงานยากกว่า รวมถึงมีความเสี่ยงในการรับผิดชอบเมื่อเกิดความเสียหายกับสิ่งปลูกสร้าง
     - การถมในพื้นที่แคบเช่นหลังบ้าน จำเป็นต้องใช้งานคนเพื่อขนดิน จะมีผลกับราคาในการถม
     - การถมหลังจากการปลูกสร้าง ส่วนใหญ่ จะต้องมีการแก้งานซ้ำบ่อยครั้ง เนื่องจากการบดอัดไม่สมบูรณ์เท่า
     - ไม่ควรสร้างกำแพงก่อนการถมที่ หรือ สร้างบ้าน เนื่องจาก การก่อสร้าง จำเป็นต้องขนย้ายวัสดุต่างๆ เข้าออก ตลอดเวลา เพื่อการก่อสร้าง กำแพงอาจเกิดการชำรุดเสียหายขณะปลูกสร้างบ้าน

page2