Get Adobe Flash player

คุณสมบัติ

- รถบด มีน้ำหนัก 3 – 4 ตัน 
- ใช้สำหรับบดอัดลงบนวัสดุเพื่อทำช่องว่างระหว่างอนุภาคของวัสดุหรือดินน้อยลงซึ่งจะเป็นผลให้ความหนาแน่นของวัสดุหรือดินที่ถูกบดอัดเพิ่มขึ้น

อัตราค่าบริการ

- รายวัน/เหมา


more