Get Adobe Flash player

รถไถเชียงใหม่

คุณสมบัติ

- รถไถหรือรถแทรกเตอร์ มีน้ำหนัก 3 – 4 ตัน 
- ใช้สำหรับปรับพื้นที่ทำให้หน้าดินสม่ำเสมอกัน และสามารถนำไปใช้ทางการเกษตรได้ เช่น การปลูกข้าว  จำเป็นต้องนำรถไถหรือรถแทรกเตอร์ไปเปิดหน้าดินให้หน้าดินร่วน สามารถที่จะปลูกข้าวได้

อัตราค่าบริการ

- รายวัน/เหมา

lk3

more