Get Adobe Flash player

รถแม็คโครเชียงใหม่

รถแม็คโครเชียงใหม่

รถแม็คโครเชียงใหม่

คุณสมบัติ

- เป็นรถแม็คโคร น้ำหนักประมาณ 1.5 – 2 ตัน
- เหมาะสำหรับงานเจาะและขุดในพื้นที่แคบ  ตามตรอกซอกซอยขนาดเล็ก  ซึ่งแม็คโครขนาดใหญ่เข้าไม่ถึงได้

อัตราค่าบริการ

- รายวัน/เหมา สำหรับงานเจาะ
- รายวัน/เหมา สำหรับงานขุด

รถแม็คโครเชียงใหม่

รถแม็คโครเชียงใหม่

คุณสมบัติ

- เป็นรถแม็คโคร น้ำหนักประมาณ 20 – 23 ตัน
- เหมาะสำหรับเจาะและขุดงานพื้นที่ขนาดใหญ่ และกว้าง เช่น ทุบรื้อตึก หรืองานสร้างสะพานตอหม้อที่แข็งแรงมากๆ

อัตราค่าบริการ

- รายวัน/เหมา สำหรับงานเจาะ
- รายวัน/เหมา สำหรับงานขุด

lk1

more