Get Adobe Flash player

li2

ad1

คุณสมบัติ

 -  เป็นรถที่มีน้ำหนัก 4 ตัน

 -  เหมาะสำหรับขนส่ง หิน ดิน ทราย และเศษวัศดุต่างๆ มักจะใช้สำหรับงานที่มีพื้นที่ ที่มีจำกัด  หรือตามตรอกซอกซอยขนาดเล็ก

อัตราค่าบริการ

 -  ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง และรูปแบบของสิ่งที่ต้องบรรทุก

 

ad2

รถบรรทุกเชียงใหม่

คุณสมบัติ

 -  เป็นรถที่มีน้ำหนัก 4 ตัน มีกระบะกว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร

 -  ใช้สำหรับขนของ เช่น รถไถ รถแม็คโคร สิ่งของหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

อัตราค่าบริการ

 -  ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง และรูปแบบของสิ่งที่ต้องบรรทุก

ad3

คุณสมบัติ

 -  เป็นรถที่มีน้ำหนัก 8 ตัน และต่อพ่วง อีก 6 ตัน

 -  เหมาะสำหรับขนส่ง หิน ดิน ทราย และเศษวัศดุต่างๆ มักจะใช้งานสำหรับพื้นที่ ที่มีขนาดใหญ่

อัตราค่าบริการ

 -  ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง และรูปแบบของสิ่งที่ต้องบรรทุก

lk2

more