Get Adobe Flash player

tx1

gif1

ประเภทของบริการ :

รถแม็คโครขนาดเล็ก , รถแม็คโครขนาดใหญ่ , รถแม็คโครหัวเจาะ

ใช้สำหรับ :

ขุดดิน , ปรับพื้นที่ , ขุดลอกคลอง , วางท่อ ฯลฯ

more

gif2

ประเภทของบริการ :

รถ 6 ล้อ , รถ 10 ล้อ , รถเทรลเลอร์ 6 ล้อ

ใช้สำหรับ : 

ขนหิน ดิน ทราย , ขนของ เช่น รถ รถแม็คโคร สิ่งของหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

more

 

gif3

ประเภทของบริการ :

รถไถ , รถแทรกเตอร์

ใช้สำหรับ : 

ปรับพื้นที่ , ดันดิน ฯลฯ

more

gif4

ประเภทของบริการ :

จำหน่าย กรวด หิน ดิน ทราย ราคาถูก

ใช้สำหรับ : 

ก่อสร้าง , ปรับพื้นที่ ฯลฯ

more

gif5

ประเภทของบริการ :

รถบด มีน้ำหนัก 3 – 4 ตัน

ใช้สำหรับ : 

บดอัดลงบนวัสดุเพื่อทำช่องว่างระหว่างอนุภาคของวัสดุหรือดินน้อยลงซึ่งจะเป็นผลให้ความหนาแน่นของวัสดุหรือดินที่ถูกบดอัดเพิ่มขึ้น

more

gif6

ประเภทของบริการ :

สร้างงานก่อสร้างทุกประเภท

ใช้ : 

โดยวิศวกรสถาปนิกและช่างมืออาชีพคอยควบคุม และดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด

more